Τελευταία Ενημέρωση: 13.06.2022

Η χρήση της ιστοσελίδας ration.40food.gr συνεπάγεται και αποδοχή των παρακάτω όρων. Οι όροι είναι δεσμευτικοί και αφορούν όλους τους επισκέπτες με πρόσβαση στις υπηρεσίες της σελίδας.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην σελίδα ration.40food.gr, όπως κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, κλπ, είναι δημιουργόμενο από τους διαχειριστές της σελίδας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Στην περίπτωση ξένου υλικού, αυτό διατίθεται με άδεια του κατόχου και τους αντίστοιχους συνδέσμους προς την/ες πηγή/ές τους (hyperlinks).

Δεν επιτρέπεται η χωρίς γραπτή άδεια διάδοση ή αναμετάδοση του περιεχομένου που εμφανίζεται στο ration.40food.gr.

Σύνδεσμοι / Links

Στην σελίδα ration.40food.gr ενδέχεται να περιέχονται σύνδεσμοι προς εξωτερικές υπηρεσίες που δεν διαχειρίζονται από αυτόν τον ιστότοπο.

Η σελίδα ration.40food.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές προσωπικών δεδομένων και τις υπηρεσίες των εξωτερικών κόμβων, στις οποίες επιλέγει να μεταφέρεται ο χρήστης μέσω υπαρχόντων συνδέσμων.

Η σελίδα ration.40food.gr επίσης δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια που οποία μπορεί να προκύψει από ή σχετικά με την χρήση του περιεχομένου, προϊόντων, ή υπηρεσιών των εξωτερικών κόμβων που μπορεί να συνδέονται με τον αυτόν τον ιστότοπο.

Τροποποιήσεις

Η ιστοσελίδα ration.40food.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης της σελίδας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι όροι χρήσης διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου.